Aanpak

Voorbereiding
Net zoals effectief communiceren geen doel op zich is, is ook een training geen doel op zich. Elke training, elke deelnemer heeft zijn eigen specifieke doelen. Ik help in de voorbereiding om deze specifieke doelen te formuleren.
Doorgaans ziet de voorbereiding er als volgt uit:

  • Een voorbereidend gesprek met de opdrachtgever om de doelen te bepalen
  • Zonodig een kick off bijeenkomst met leidinggevende(n) en deelnemers om betrokkenheid, enthousiasme en motivatie te creëren
  • Altijd een intake(gesprek) met de deelnemers om individuele doelen te bepalen

Na deze voorbereiding wordt het trainingsprogramma, het cursusmateriaal en de casuïstiek op maat ontwikkeld.

Training
Vervolgens nemen de deelnemers deel aan de training. Afhankelijk van de doelen verschilt het aantal dagen en de tijd die er tussen de trainingsdagen zit.

Implementatie in de praktijk
Niets is erger dan vol goede moed iets leren op een training en het vervolgens op maandag niet in de praktijk kunnen brengen.
Tijdens de training geef ik daarom veel aandacht aan hoe iedere deelnemer zaken die hij of zij geleerd heeft in de praktijk kan toepassen.

Ten slotte volgt een evaluatie waarin het rendement besproken wordt.