Te direct, te fel, te bot? Tip 3 om diplomatieker te reageren

In de vorige twee artikelen kon je lezen hoe je de technieken doorvragen en samenvatten kan inzetten om te voorkomen dat je al te fel of al te direct reageert. Zowel doorvragen als samenvatten zijn luistertechnieken. Hoewel je praat (je vat samen, stelt een doorvraag), spreek je niet, je luistert.
Maar felle, directe en soms botte types willen juist ook zo graag hun mening geven. Niet alleen luisteren maar ook spreken! In dit artikel het drietrapsmodel om diplomatiek je mening te geven in gevallen dat je het niet met de ander eens bent.

Assertief of agressief?
Laten we eerst eens kijken naar het verschil tussen duidelijk en bot. Of –schrik niet- assertief en agressief. Want veel mensen die assertief willen zijn/ zichzelf assertief noemen komen (ongewild) agressief uit de hoek.

Een kleine test: denk eens na over je laatste meningsverschil. Probeer woordelijk terug te halen wat je zei en hoe je het zei.
- zei je het op een scherpe toon? ja/nee
- maakte je de ander een verwijt? ja/nee
- was jij de meeste tijd aan het woord? ja/nee

Eén of meerdere keren ja geantwoord? Grote kans dat de ander je te fel, te direct of bot vond.

Je eigen mening te geven, als je het er niet mee eens bent: het smiley-model
Het smiley-model is een handigheidje die je helpt je boodschap zodanig te structureren zodat je luisteraar je boodschap duidelijk begrijpt en positief ontvangt.


1. Niet scherp, maar krachtig: gebruik de ik boodschap
Formuleer je mening met de beroemde ik-boodschap . (ik, mijn, mij in plaats van jij)
• Ik zie het als volgt…
• Mijn ervaring met xxx is…
• Volgens mij zit het zo in elkaar…..

2 Zoek de overeenkomsten
Maak (letterlijk) geen woorden vuil aan wie of wat volgens jou de oorzaak van het probleem is. Begin ook niet direct de ander met argumenten te bekogelen die aangeven waarom zijn mening/voorstel niet klopt. Richt je eerst op waar jullie het over eens zijn.
• Ik vind ook dat…
• Ik ben het met je eens dat …
• Over …. en …. zijn we het eens…

3 Geef aan dat je het er niet mee eens bent en wat jouw mening dan wel is
• Ik denk er anders over. ik heb (nog) een ander idee om dit probleem op te lossen….
• Ik ben het daar niet mee eens. Ik zal je uitleggen waarom niet
• Peter, mag/zal ik je een ander/ volgens mij beter idee voorleggen?

Als je het smiley-model gebruikt krijg je niet langer weerstand maar bijstand. :-)