Individuele training

Het voordeel van een individuele traning is dat alle onderwerpen geheel op jouw gericht zijn, jij krijgt alle aandacht en alle feedback. Het gaat exact over jouw situatie en jouw leerdoelen en de oefeningen zijn 100% afgestemd op wat jij lastig vindt en in de toekomst anders/beter wilt doen. Hierdoor is de training intensiever en bereik je sneller resultaten.

Tijdens de sessies bespreken we wat het probleem is en wat je graag wil bereiken. Vervolgens oefenen we allerlei vaardigheden die daarvoor handig zijn. Daarnaast krijg je opdrachten mee die je op je werkt uitvoert en opdrachten ter reflectie om nog eens extra bewust te zijn van hoe je bezig bent en hoe je je ontwikkelt.

Sommige deelnemers aan individuele training ervaren dat ze meer durven proberen, omdat er geen sprake is van groepsdruk en ze zich veiliger voelen. Een nadeel van een individuele training kan zijn dat je de dynamiek van de groep mist. In een groepstraining leer je namelijk ook van de andere deelnemers.

Wanneer kan je voor een individuele training kiezen?
Als je behoefte hebt om gericht één of enkele persoonlijke struikelblokken uit de weg te helpen. Aanleidingen kunnen zijn:

  • Ik wil assertiever worden/ duidelijker mijn eigen grenzen aangeven
  • Ik schijn bot over te komen, wil wat diplomatieker worden
  • Ik heb moeite met delegeren
  • Ik durf soms mijn mening niet te geven (terwijl ik die wel heb)
  • Ik trek me teveel van mijn collega’s aan
  • Ik heb moeite om te gaan met een bepaalde collega’s/mijn baas
  • Ik wil meer zelfvertrouwen
  • Ik wil leren hoe je feedback geeft en toch nog samen door één deur kunt

Je kunt ook voor een individuele training kiezen als je jezelf kort en intensief wil bekwamen in een specifieke communicatieve vaardigheid, zoals omgaan met de media of presenteren voor groepen.

Individuele trainingen beslaan gemiddeld – alles hangt af van jouw persoonlijke wensen en doelen – 6 tot 8 sessies van 2 uur. Het intakegesprek waarin we bespreken wat het probleem is en hoe we de oplossing gaan bereiken is gratis.

Het resultaat is dat je weer verder kunt (groeien) in je werk en er weer zin an hebt!

Informeer gerust naar de mogelijkheden: 026 370 45 35 of danielle@daniellecommuniceert.nl