Leren wat je al weet

In een training leer je bijna nooit iets dat je nog niet weet. Je weet alleen niet meer zo goed dat je het weet, of je weet het wel, maar je doet er (nog) niets mee.
Dat is logisch; wij mensen zijn geneigd te kiezen voor gedrag dat we kennen, want dat is veilig. Ook al is het nieuwe gedrag veelbelovend of zelfs logisch, toch laten we het maar, vanwege het risico van het onbekende. In de training krijgen de deelnemers volop gelegenheid om te oefenen met nieuwe vaardigheden en gedrag dat hen past. Ik zorg voor een ontspannen sfeer, waarbij het veilig leren is. Miskleunen mag (juist! daar leer je veel van) maar schitteren ook.

Het werk(t) in de praktijk
Het belangrijkste aspect van een training is dat de deelnemer er in de praktijk met het geleerde uit de voeten kan. Ik geef daarom veel aandacht aan en ondersteuning bij de implementatie van ‘nieuw’ geleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk. Dit houdt in dat theorie en oefeningen altijd aansluiten op de functie en relevante projecten van de organisatie waarin de deelnemer werkt. Dit vraagt overigens ook om een hoge mate van betrokkenheid van de opdrachtgever.